Jan Pruski urodził się w 1957 r. w Malborku. 

Mieszka i pracuje w Olsztynie. 
  Uprawia malarstwo (głównie technika mieszana na papierze), 

rzeĽbę  i grafikę. 

 

Ważniejsze wystawy indywidualne i zbiorowe:

 

2006 – „Ermland ist der Liebe wert! Kochajmy Warmię!” – Gelsenkirchen,

            Niemcy

         - “Nowe Pokolenia Pamięci” – BWA Olsztyn,  Galeria Państwowego

            Muzeum  STUTTHOF w Sztutowie    

2005 – „Culture at a crossing” - Farum Kulturhuset, Farum, Dania

                                                 - Galeria “Labirynt, Kraków

                                                 - Galeria u Hipolitów, Kraków;

          - wystawa zbiorowa -Galeria Państwowego Muzeum STUTTHOF w

            Sztutowie;

2004 – wystawa indywidualna – „NOVA  POLSKA” - „Między pejzażem a 

           form±” – Paryż

2003 - wystawa indywidualna - "Galery 69" - Dorotowo

        - ,,Jan Pruski i Przyjaciele" (Franz Kunzel, Jurgen Huber) - Kunstverein  

          ,,Graz" - Regensburg

        - wystawa indywidualna - ,,Między pejzażem a form±” - Galeria ,,Rynek"

          MOK - Olsztyn

        - wystawa indywidualna - ,,Białe" - Galeria ,,Garaż" MM. Pileckich -

          Olsztyn

        - wystawa indywidualna - ,,0biekty pejzażowe" - ,,Galery 69" - Dorotowo

2002 - wystawa indywidualna - Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Olsztynie

         - wystawa indywidualna - Galeria M. M. Pileckich - Olsztyn

         - udział w ,,VII Biennal of Graphics of the Baltic Sea Countries" -

           - Kaliningrad State Art Gallery

         - wystawa indywidualna - Galeria ,,Obora" - Glotowo

         - wystawa poplenerowa - Galeria ,,Obora", Glotowo

         - udział w wystawie ,,Grafika Polska" na VII Biennale grafiki Krajów

          Nadbałtyckich Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

2001 - wystawa indywidualna ,,Instytut Polski" Sztokholm

1997 - ,,Plastyka na Warmii i Mazurach w II poł. XX w." BWA OLSZTYN;

1996 - ,,Europaische Grafik - Skulptur", Art Club, BURGWEDEL (Saksonia) ;

         - ,,Polnische Kunstler in Deutschland 1991-1996" Willy Brandt-Haus -

           BERLIN-KREUZBERG

1995 - wystawa indywidualna ,,Galerie des Polnischen Kulturinstituts" BERLIN;

         - ,,Kunst aus Polen" - BURGWEDEL /Niemcy/;

1994 - ,,Polsko-Niemieckie Dni Sztuki" - Galeria-Zamek RESZEL;

         -,,An der Stadtmauer", Stypendysci 1994, BERNAU (Brandenburgia) ;

         - ,,Dipol 94" RzeĽba, ,,Brecht-Haus", BERLIN - KREUZBERG.

 

Sympozja:

2002 - ,,Polsko - niemieckie sympozjum artystyczne", Dobre Miasto.

1995 - Internationales Kunstlersynposiuin ,,UBER ALLE GRENZEN 95":  

          ODERBRUCKE

         - Glindow /Brandenburgia/ - rzeĽba i ceramika.

1994 - Sympozjum RzeĽbiarskie ,,DIPOL" - Berlin.

 

Stypendia:

2006 -  otrzymuje roczne stypendium twórcze Ministra Kultury i Dziedzictwa  

            Narodowego

2005 – otrzymuje odznakę honorow± „Zasłużony Dla Kultury Polskiej”